Privacy

Vanaf 25 mei 2018 beschermen we uw persoonsgegevens nog beter. Daarbij volgen we de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De gegevens die wij van u vastleggen
In onze administratie leggen wij alleen uw naam en e-mailadres vast. Indien u in voorbereiding op een training uw cv toestuurt, kunnen daar ook uw adres, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat in vermeld zijn. Afgezien van uw naam en e-mailadres vernietigen wij alle gegevens direct na de training.

Wat wij met uw persoonsgegevens doen
Sollicitatietraining.com gebruikt uw persoonsgegevens om zich voor te bereiden op de training en om uw factuur te adresseren. Na de training vernietigen wij uw gegevens, uitgezonderd uw naam en e-mailadres. 

Van wie wij uw persoonsgegevens krijgen
Wij verkrijgen de gegevens van u of van de opdrachtgever van de training, als u niet zelf de training betaalt.

Met uw gegevens gaan wij voorzichtig en vertrouwelijk om
Het gaat om gegevens van u. Daar gaan wij voorzichtig en vertrouwelijk mee om. Wij zullen uw gegevens niet verhuren, verkopen of doorgeven aan derden, tenzij wij door de rechter hiertoe gedwongen worden.

Hoelang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Uw persoonsgegevens vernietigen wij na de training. Aan u verzonden facturen bewaren we 7 jaar, de wettelijke termijn.

Uw rechten en keuzes rondom uw privacy en persoonsgegevens
U heeft meerdere rechten en keuzes rondom uw privacy en persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens inzien
Uw persoonsgegevens wijzigen
Uw persoonsgegevens verwijderen
Overdragen van uw persoonsgegevens
Beperken van verwerking of bezwaar maken

Heeft u vragen over uw gegevens? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!
Het gaat om uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom kunt u ons op verschillende manieren benaderen met vragen. U kunt een mail sturen naar privacy@sollicitatietraining.com . Een brief sturen kan ook. Deze stuurt u naar:

PABB 
Postbus 137 
2000 AC Haarlem

Wil je ook een professioneel en succesvol Linkedinprofiel?

Vraag dan onze pdf aan met vijf gouden Linkedintips en ontvang maandelijks onze nieuwsbrief boordevol tips voor een succesvolle sollicitatie!