Aan het stuur tijdens je sollicitatiegesprek

De grootste angst van veel mensen tijdens het sollicitatiegesprek is dat ze niet weten wat er gevraagd gaat worden en wat ze moeten antwoorden. Tijdens onze gesprekstrainingen oefenen we daarmee, maar de belangrijkste tip is: zorg dat in het gesprek de vragen gesteld worden waar jij een goed antwoord op voorbereid hebt.

Dat klinkt logisch, maar hoe doe je dat?

Persoonlijk profiel
Je begint met in je cv een kort persoonlijk profiel op te nemen. Hierin noem je een aantal competenties waar je over beschikt. Ook in je brief noem je een aantal competenties waarover je beschikt. Je kiest echter geen willekeurige competenties, maar competenties die ook gevraagd worden in de advertentie. Door dit spiegelen zorg je voor herkenning bij de recruiter/interviewer. Je kunt er van uit gaan dat de interviewer vragen zal stellen over deze competenties. Het is namelijk mooi dat jij zegt dat je deze competenties bezit, maar de interviewer wil er ook graag bewijs van zien.
Hier komt jouw voorbereiding van pas. Door middel van de STARR methode kun je je antwoord goed uitwerken, zodat je helder, gestructureerd en overtuigend het bewijs kunt leveren dat je over de betreffende competentie beschikt.

 STARR methode 
STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.

Situatie
Beschrijf de situatie of het probleem. Wanneer vond het plaats en wat was er precies aan de hand. Een vraag kan zijn: kunt u een situatie schetsen waarbij u moest onderhandelen?

Taak
Beschrijf wat je taak was in deze situatie of bij dit probleem. Het kan hier gaan om je formele rol maar ook een taak die je op dat moment op je nam.

Actie
Wat heb je vervolgens gedaan? Waarom heb je het op die manier gedaan?

Resultaat

Wat was het resultaat? Hoe succesvol was de actie? En wat was jouw rol precies? Probeer het resultaat te kwantificeren.

Reflectie
Uiteindelijk vertel je wat je er van geleerd hebt of wat je de volgende keer anders zou doen. Misschien heb je een voorstel gedaan om een bepaald proces aan te passen zodat het geschetste probleem een volgende keer niet meer op kan treden of heb je geleerd om een onderhandelingssituatie op een andere manier te benaderen.

Valkuil
Een valkuil bij de STARR methode is dat je het over ‘wij’ of ‘ons’ hebt. We hebben tenslotte geleerd dat het onbeleefd is om de hele tijd over jezelf te praten en dat we alles samen doen. Maar bij een sollicitatiegesprek gaat het juist om jou en jouw prestaties. Als je het over ‘we’ of ‘het team’ hebt moet je aangeven wat jouw specifieke bijdrage is geweest. Het team komt namelijk niet solliciteren, maar jij zelf!

Door je goed voor te bereiden op de vragen kun je je tijdens het gesprek concentreren op het sollicitatiegesprek zelf. Je bent alerter, minder nerveus en maakt een betere indruk. Garantie voor succes is het niet, maar het helpt wel!

Diederik Kolb

Laatste berichten van Diederik Kolb (alles zien)